ปัจจุบันอัตราคนเป็นหนี้เพิ่มสูงมากขึ้นและในจำนวนนั้นมีครึ่งหนึ่งเป็นหนี้ที่เกิดจากการเล่นพนันออนไลน์ เว็บตรง เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรหลายคนเกิดความเครียด มาเครียดก็กลับไปเล่นพนันออนไลน์ เว็บตรงอีกจนกลายเป็นปัญหาซ้ำซาก วันนี้เรามีทางแก้มาบอก

ทำความเข้าใจก่อนที่จะลงนามในสัญญา ก่อนที่จะลงชื่อในสัญญาใด ๆ  ก็ตาม   จะทำความเข้าใจและดูความถูกต้องของข้อความเงื่อนไขต่าง ๆ  เช่น
– วัตถุประสงค์ในการกู้เงินตรงกับที่ขอกู้
– กำหนดชำระเงิน  ระยะเวลาที่ให้กู้เงิน   ความถี่ในการชำระเงิน
– จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขจะต้องตรงกัน
– ดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัวหรือคงที่หากเป็นแบบลอยตัวทางธนาคารจะต้องแจ้งประเภทของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง  เช่น  MLR  MRR  MLR+x% หรือ MLR-x%
– ตั้งสถานที่แสดงจำนวนเงินผ่อนต่องวด  ที่แสดงทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น
-​ รายละเอียดอื่น ๆ  เช่น  ค่าประเมินราคาหลักประกัน  ค่าจดจำนองหลักประกัน  ราคาประเมินของหลักประกัน   (ถ้ามี)​ ค่าใช้จ่ายทำประกันวินาศภัยต่าง ๆ
ใช้เงินตามวัตถุประสงค์

ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และไม่แบ่งเงินนำไปใช้อย่างอื่นทำให้เงินไม่พอในการที่จะทำสิ่งที่ตั้งใจมีประโยชน์กว่า  รวมถึงทำให้มีรายได้ไม่พอที่จะนำมาใช้หนี้ตามที่ได้คาดการณ์ไว้แต่เดิม
เลี่ยงการชำระเงินแค่ขั้นต่ำ

สินเชื่อบางประเภท  เช่น  สินเชื่อบุคคลบัตรเครดิตที่ผู้ใช้สามารถชำระเงินขั้นต่ำได้  รู้หรือไม่ว่าเราจะต้องเป็นหนี้ในระยะเวลาที่นานและเสียดอกมากกว่าอีกด้วย  ควรจะจ่ายเต็มจำนวนหรือจ่ายให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้เสียดอกให้น้อยที่สุด

ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง
ควรตรวจสอบความถูกต้องรายการต่าง ๆ  เช่น  การชำระหนี้หรือการใช้จ่ายทุกครั้งที่ได้รับใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จ    หากพบว่าไม่ถูกต้องควรที่จะรีบแจ้งเจ้าหนี้  เพื่อแก้ไขโดยเร็วและเก็บเอกสารไว้ตรวจสอบกับงวดถัดไปว่าตรงกันถูกต้องหรือไม่

จ่ายเงินตามเงื่อนไขและตรงเวลา
ควรจะจ่ายตามเงื่อนไขให้ตรงตามเวลาสัญญาที่กำหนดที่ระบุในสัญญาจะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับเพิ่ม  รักษาประวัติให้ดีอยู่เสมอรวมไปถึงไม่จ่ายค่างวดจำนวนที่มากกว่าที่ระบุไว้ที่สัญญาห้ามชำระก่อนกำหนดเพื่อไม่ให้ผิดสัญญาโดยอาจจะจดลงในปฏิทินตั้งโต๊ะ  อาจจะตั้งระบบแจ้งเตือนในโทรศัพท์มือถือ  หรือจดติดกระดาษไว้ในจุดที่มองเห็นได้ง่าย

ชำระหนี้เมื่อมีเงินก่อน
หากเจ้าหนี้ไม่ได้คิดเบี้ยปรับหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในการชำระเงินก่อนที่จะครบกำหนดชำระควรรีบชำระเมื่อมีเงินก้อนเพื่อลดดอกเบี้ย  หากมีการเรียกเก็บเบี้ยประกันคือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ต้องนำมาเปรียบเทียบว่าคุ้มหรือไม่